Novosti

Obavezni podaci na hrvatskim web stranicama

By 08/05/2018 No Comments
Obavezni podaci

U današnje se vrijeme često susrećemo sa manjkom informacija o tome koji bi sve podaci trebali biti iskazani na web stranicama. S obzirom na visinu propisane kazne za one koji nemaju jasno izložene podatke o svojoj firmi ovom pitanju svakako treba posvetiti pažnju tijekom izrade web stranice.

Obavezni podaci

  • naziv i skraćeni naziv tvrtke
  • sjedište tvrtke
  • sud kod kojeg je tvrtka upisana u sudski registar i broj pod kojim je upisana
  • iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u cijelosti, ukoliko nije potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen
  • kod dioničkog društva navesti ukupan broj izdanih dionica i njihov nominalni iznos
  • prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva
  • kod dioničkog društva članovi uprave, odnosno izvršni direktori i  predsjednik nadzornog odnosno upravnog odbora
  • tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa

Propisane kazne

Propisana kazna za neiskazivanje bilo kojeg od navedenih podataka je do 50.000 kn za trgovačko društvo i do 7.000 kn za odgovornu osobu.

Iskazivanje podataka kod obrtnika

Zakon se odnosi na sva trgovačka društva koja su registrirana kao d.o.o. ili d.o., te se isti ne odnosi na obrte.

Detaljnije o zakonu

Sve detalje možete pronaći u članku 21. Zakona o trgovačkim društvima (NN br.107/07) gdje se propisuju obveze načina objave osnovnih podataka koje trgovačka društva trebaju istaknuti na svojim web stranicama.